Linh kiện khác

Bàn chải Nylon PCB

Nếu có nhu cầu cần các kích thước khác, xin vui lòng liên hệ chúng tôi.