Mực phủ xanh các loại

Mực phủ UV đỏ

 

     UVC - GR-1 ( 1KG )

Mực nhúng chì

Khô bằng UV