Mực in đường điện

Mực cảm quang LP - 800

Mực cảm quang cho đường điện ăn mòn bằng Acid

LP-800 màu xanh dương

Mực cảm quang cho mạch điện ăn mòn bằng Acid này là 1 dạng tiếp xúc chụp quang, chất lỏng cứng hóa, kháng rỉ, chịu tính xi mạ, có thể  thay thế chất kháng rỉ lớp phủ khô, sử dụng cho việc tạo đường điện cho bo mạch 1 mặt, 2 mặt hay nhiều lớp, và cũng có thể sử dụng được cho gia công chạm nổi kim loại.

Kỹ thuật đặc trưng:

Hạng mục: tiêu chuẩn kỹ thuật phổ biến, sản phẩm này có thể đạt chỉ tiêu kỹ thuật

Độ bám dính (VT-04) 100 ± 30dPa.s (25 oC) 100  ± 30dPa.s(25 oC)

Độ mịn  ≤ 5µm

Điều kiện cứng hóa: tăng nhiệt sấy khô (85±5 oC) 20 phút

Chụp quang: 60 ~ 120 mj/cm2

Chịu được các chất xi mạ, đồng sunfat, chì, Nickel.

 

Trình tự thao tác:

1.     Khuấy mực: không thêm chất pha loãng, độ dính khoảng 110ps ( nếu pha loãng, phải sử dụng chất pha loãng chuyên dùng của chúng tôi).

2.     Màng lưới: 48-100T

3.     Hai mặt màng lưới trắng in 1 lần.

4.     Sấy khô :   800C, 8~10 phút。Mặt thứ nhất (độ dày lớp phủ 12µm)

                         800C, 8~15 phút。Mặt thứ hai (độ dày lớp phủ 12µm)

5.     Chụp quang:  đèn trên: 370mj/cm2; đèn dưới: 410mj/cm2; khoảng cách 5-9 ô sạch sẽ (dùng cho kích thước 21 ô).

6.     Hiện ảnh: nhiệt độ 30-32oC, áp lực 1.2-2.0kg/cm2, tốc độ 1.8m/min, nồng độ 1% Na2CO3.

7.     Qua máy UV 2 mặt 1 lần, hoặc  sấy 1200C 10 phút ( quá độ sẽ ảnh hưởng đến rửa ra)

8.     QC xong xi mạ, theo điều kiện sản xuất bình thường của xưởng.

9.     Rửa lớp phủ ra: nhiệt độ 45-65 oC, nồng độ khoảng 3-5%NaOH (thời gian rửa ra liên quan đến năng lượng_mục thứ 7).

10.   Khắc bằng a-xít, rửa thiếc theo điều kiện sản xuất bình thường của xưởng.