Mực in đường điện

Mực Ăn Mòn Màu Đen

 

     EK-2200 5KG
Màu đen 
Mực in đường điện để ăn mòn đồng bằng Alkaline
Khô bằng UV hay bằng nhiệt