Tấm mạch in

Board đã phủ xanh

TẤM MẠCH ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC PHỦ XANH

  LOẠI MẠCH : Sợi Thủy Tinh FR-4 1/0
 

 

KÍCH THƯỚC

: 100 x 75   mm

: 130 x 80   mm

: 150 x 100 mm

: 150 x 250 mm

 

ĐỘ DÀY

: 1.6 mm

  ĐỘ DÀY ĐỒNG : 0.035 mm