Tấm mạch in

KB Đỏ 3151C FR-1 35/0

KB ĐỎ DÀY 3151C FR-1 35/0 

  KÍCH THƯỚC : 1020 x 1220 mm (40" x 48")
  ĐỘ DÀY : 0.8 ~ 1.6 mm
  ĐỘ DÀY ĐỒNG : 0.035 mm