Tấm mạch in

KB FR-4 35/35 - Sợi thuỷ tinh 2 mặt đồng

MẠCH SỢI THỦY TINH 2 MẶT ĐỒNG KB FR-4 1/0

KÍCH THƯỚC : 1041 x 1244 mm (41" x 49")
ĐỘ DÀY :  1.0mm;  1.6 mm
ĐỘ DÀY ĐỒNG : 0.035 mm